spin

Vabljeni na 21. SMK

 

31. maj in 1. junij 2016

20. SMK videoMind Wide Open, raziskava marketinške prakse v slovenskem okolju B2B

20. SMK v slikahŽe 20 let predstavljamo trende in primere dobrih praks!

1. dan

1. dan

Marketinška odličnost

Marketinška odličnost

Večerna zabava

Večerna zabava

2. dan

2. dan

20. SMK


Torek, 26. maja 2015

Program v PDF obliki pdf_icon
9.00 - 11.00

Marketing 2020 − DEVELOP. DRIVE. DO.

Opis sklopa

ROBERT CRAVEN
Robert Craven

Robert Craven

Marko Čadež

Marko Čadež

Kdo so in kako so postali marketinški liderji danes in v prihodnosti?
MARKO ČADEŽ (FAREBOOM)
Evolucija marketinga od prodaje letalskih vozovnic Filipincem v Los Angelesu do globalne prodaje vsemu svetu

Robert Craven

ROBERT CRAVEN Robert Craven
Kdo so in kako so postali marketinški liderji danes in v prihodnosti?
V uvodu vas bo navdušil podjetnik Robert Craven, ki bo govoril o tem, kaj naredi uspešen marketing, zakaj in kako so nekateri marketingarji boljši od vseh preostalih. Razložil bo, kako so lahko nekateri bolj uspešni v spremenjenem porabniškem okolju, kako lahko mala in velika podjetja uporabljajo nova orodja in poslovne modele, da bi bili bolj osredotočeni na stranke, in kako vnesti start-up filozofijo v tradicionalno poslovanje. Obvezno za vsakogar, ki želi biti gonilo razvoja in ne želi zaostati.

Marko Čadež

MARKO ČADEŽ (FAREBOOM) Marko Čadež
Evolucija marketinga od prodaje letalskih vozovnic Filipincem v Los Angelesu do globalne prodaje vsemu svetu
V prispevku bo predstavljeno, kako sta podjetno začela »od vrat do vrat« prodajati letalske vozovnice filipinski skupnosti v Los Angelesu. Danes to delata po vsem svetu. V ozadju uspešne marketinške zgodbe so razvoj, predanost in eksekucija. Predstavljeno bo nekaj preprostih pripomočkov (predvsem iz digitalnega sveta), ki omogočajo učinkovitost izvedbe marketinških aktivnosti.
11.00 - 11.20 - Odmor za mreženje
11.20 - 12.45

DRIVE. DO. Kako do učinkovite eksekucije in rezultatov?

Opis sklopa

V primerih bodo prikazane učinkovite eksekucije, kaj je treba narediti, da se dosežejo tržni uspehi. Videli bomo primer iskanja priložnosti za dodatno rast regionalne znamke na lokalnem trgu, primer uspešnega podjetja iz vzhodne Evrope, ki je prevzelo nekdanjo slovensko ikono, in primer posameznika, ki je s svojim konceptom marketinga uspel v mednarodni skupini. Skupna točka jim je analiza in eksekutivnost.

ANA ŽUNJANIN (ATLANTIC GRUPA)
Ana Žunjanin

Ana Žunjanin

Jiri Vlasek

Jiri Vlasak

Saša Bavec

Saša Bavec

Kako regionalni brend najde priložnost za rast na zrelih lokalnih trgih?
JIŘÍ VLASÁK (KOFOLA)
Kako se širimo v regiji – ozadje uspehov prevzemnika Radenske
SAŠA BAVEC (KNAUF INSULATION)
Kako spremeniti marketing iz stroškovnega centra v bistvo za uspeh podjetja

Ana Žunjanin

ANA ŽUNJANIN (ATLANTIC GRUPA) Ana Žunjanin
Kako regionalni brend najde priložnost za rast na zrelih lokalnih trgih?
Iskali so načine, kako povečati prodajo regionalno močnega brenda na posameznem trgu. Analiza segmentov in podsegmentov je dala »slepo pego« - segment, kjer Argeta sploh ni imela izdelka oz. okusa. Nato so morali premagati izzive, kako prepričati prodajno ekipo, da to ni le še en nov izdelek pač pa da gre za »napad« na podsegment, kjer do sedaj nismo bili prisotni, a predstavlja ogromen delež trga; kako prepričati potrošnika, da je izdelek boljši od lokalnega leaderja, na katerega so potrošniki navajeni že leta; kako preprečiti kanibalizacijo znotraj Argete. Ključno je bilo razviti pravi in dober izdelek, prepričati prodajno ekipo in »iti v akcijo«. O tem, kako so premagali vse te izzive bo govora v prispevku.

Jiri Vlasak

JIŘÍ VLASÁK (KOFOLA) Jiri Vlasek
Kako se širimo v regiji – ozadje uspehov prevzemnika Radenske

Saša Bavec

SAŠA BAVEC (KNAUF INSULATION) Saša Bavec
Kako spremeniti marketing iz stroškovnega centra v bistvo za uspeh podjetja
Saša Bavec je štiri leta vodil poslovno enoto OEM Europe & CIS, del mednarodne skupine Knauf Insulation in bil CEO v Knauf Insulation d.o.o, Škofja Loka. Zdaj je vodja marketinga celotne skupine. Kot CEO je sledil svojim marketinškim načelom. Udejanjil jih je več kot polovico, tudi v podjetju v Škofji Loki. Zdaj jih uresničuje na ravni celotne skupine. Katera so ta vodila, ki spreminjajo organizacijo, ki dosegajo rezultate na trgu in so mu pomagala uspeti v hierarhiji korporacije? O njih bo zelo neposredno, praktično govoril v svojem prispevku.
12.45 - 14.00 - Odmor za kosilo
14.00 - 15.30

DEVELOP. Ni dovolj raziskati porabnika, porabnika moramo razumeti

Opis sklopa

Deležni bomo pregleda številnih raziskav, ki se ukvarjajo s trendi potrošništva, in kje so priložnosti za podjetja. Videli bomo primere marketinških priložnosti, ki bi jih lahko izkoristili tudi v Sloveniji. Govorili bomo o tem, kako te mednarodne trende koristno in učinkovito uporabiti tudi v svojih podjetjih. Dobili boste usmeritve, kaj početi s potrošniškimi trendi.

NICOLÁS KFURI (KFURI Consulting)
Nicholas Kfuri

Nicholas Kfuri

Simon Furlan

Simon Furlan

Zenel Batagelj

Zenel Batagelj

Anže Miklavec

Anže Miklavec

Dešifrirajmo DNA potrošnika 2020 in kako ga morajo blagovne znamke uporabiti
ZENEL BATAGELJ (VALICON) & ANŽE MIKLAVEC (EQUA) & SIMON FURLAN (TELEKOM SLOVENIJE)
Javni pogovor »Kako naj DNA 2020 uporabi direktor marketinga?«
Pogovor vodi: Primož Hvala, H&S Consulting

Nicolas Kfuri

NICOLÁS KFURI Nicholas Kfuri
Dešifrirajmo DNA potrošnika 2020 in kako ga morajo blagovne znamke uporabiti
Nicolás Kfuri bo doživeto predstavil glavne izzive, s katerimi se bodo podjetja soočala pri prepoznavanju, iskanju in ustvarjanju vrednosti za »porabnika prihodnosti«, in nam ponudil rešitve, kako se z njimi spopasti. Globalni porabniki se razvijajo v dve nasprotujoči si smeri, priča smo koreniti preobrazbi profila naših prihodnjih kupcev. Na eni strani imamo tako imenovano C-generacijo, ki jo zastopajo mobilni, povezani, digitalni, liberalni in napredni porabniki, na drugi tako imenovane novo generacijo aktivnih starostnikov, ki živijo dolgo življenje, imajo visoke dohodke in iščejo aktivne izkušnje oziroma doživetja. Novi segmenti se razvijajo sočasno s hitrimi spremembami značilnosti ciljnih trgov, ki smo jim bili priča v preteklosti. Ta fenomen je svet razdelil na dva pola in nam daje priložnost, da prepoznamo segmente porabnikov v posameznih državah, ki pa so še vedno v okviru posebnosti vsake kulture. Podlaga za dekodiranje DNA-porabnika 2020 in Kfurijevi predlogi, kako te informacije uporabiti, so plod številnih poglobljenih študij z vsega sveta in njegove vpetosti v globalno poslovanje.

Javni pogovor

ZENEL BATAGELJ & ANŽE MIKLAVEC & SIMON FURLAN (TELEKOM SLOVENIJE)
Simon Furlan
Zenel Batagelj
Anže Miklavec
Javni pogovor »Kako naj DNA 2020 uporabi direktor marketinga?«
V pogovoru sodelujejo ZENEL BATAGELJ (VALICON) & ANŽE MIKLAVEC (EQUA) & SIMON FURLAN (TELEKOM SLOVENIJE)
15.30 - 15.45 - Odmor za druženje
15.45 - 17.15

DEVELOP. Strankam ponudite izjemno izkušnjo - primeri

Opis sklopa

Nasičenost trgov, pritisk podobnih izdelkov in osredotočenost na nizko ceno nas silijo v še večjo osredotočenost na diferenciacijo izdelkov, storitev in celotne izkušnje porabnikov z našimi znamkami. Opozoriti želimo na trenutni manko slovenske poslovne prakse ter pokazati nekaj načinov in prakso, kako ustvariti izjemno izkušnjo.

MIHA KLINAR (GIGODESIGN)
Miha Klinar

Miha Klinar

Nika Furlan

Nika Furlan

Andraž Mihelin

Andraž Mihelin

Ali želite biti drugačni in poslovno uspešni s svojimi izdelki oziroma storitvami? Želite ponuditi izjemno izkušnjo uporabniku? Praktični napotki, kako začeti design management.
NIKA FURLAN (INTRA LIGHTING)
Kaj vse moraš narediti, da bi prišel do izjemne izkušnje za svoje uporabnike – primer podjetja Intra lighting
ANDRAŽ MIHELIN (SEASCAPE)
Orodja, ki so pomagala do izjemnega izdelka, izjemne uporabniške izkušnje – praktičen pregled narejenega v praksi

Miha Klinar

MIHA KLINAR (GIGODESIGN) Miha Klinar
Ali želite biti drugačni in poslovno uspešni s svojimi izdelki oziroma storitvami? Želite ponuditi izjemno izkušnjo uporabniku? Praktični napotki, kako začeti design management.
Miha Klinar in Gigodesign stojita za mnogimi slovenskimi zgodbami uspešne diferenciacije, mednarodnimi priznanji in dobrimi poslovnimi rezultati. V prispevku bo prikazal v svojem bistvu preprost model Reaseach-Define-Develop-Deliver, ki pa se ga v praksi ne držimo. Ker je poudarek v slovenski praksi pogosto zgolj na Develop-Deliver, naši izdelki oziroma storitve nimajo potenciala za diferenciacijo, za rast in poslovni uspeh. Zato pride samo do »novosti, ki so podobne vsem drugim«, in zato imamo potem na trgu težavo razlikovanja, zadovoljstva uporabnikov in gradnje zvestobe. Z nami bo delil svoje izkušnje, kaj bi podjetja oziroma direktorji marketinga morali narediti, da bi se to spremenilo. Kaj so glavni izzivi, s katerimi se moramo spopasti, da bi lahko ponudili uporabniku izjemno izkušnjo.

Nika Furlan

NIKA FURLAN (INTRA LIGHTING) Nika Furlan
Kaj vse moraš narediti, da bi prišel do izjemne izkušnje za svoje uporabnike – primer podjetja Intra lighting
V prispevku bodo prikazane izkušnje in spremembe, skozi katere je šlo podjetje, ko je gradilo drugačno izkušnjo za svoje uporabnike. Smo v času velikih premikov. Potrebe uporabnikov se spreminjajo, kar se kaže na sami arhitekturi in posledično izdelkih. Tehnologije napredujejo z neverjetno hitrostjo, zato moramo kot podjetje razumeti spremembe in ustvariti nove priložnost za napredek. S premikom osredotočenosti od izdelka k uporabniku spreminjamo pristope poslovanja, razvoja produktov, ustvarjanja novih storitev in nadgrajevanje ali spreminjanje znanj, ki so potrebna pri zaposlenih. Ponujajo celostne svetlobne rešitve, kjer je pomembno razumeti potrebe uporabnikov, da lahko damo svetlobo, kjer je potrebna, ko je potrebna in kolikor je potrebujemo. Celoten proces jim je prinesel tudi boljši konkurenčni položaj na trgu in posledično boljše poslovne rezultate.

Andraž Mihelin

ANDRAŽ MIHELIN (SEASCAPE) Andraž Mihelin
Orodja, ki so pomagala do izjemnega izdelka, izjemne uporabniške izkušnje – praktičen pregled narejenega v praksi
Kako je Seascape 27 postala jadrnica leta na Švedskem, v Ameriki …? Uporaba orodij in principov design managementa so jim pomagala doseči diferenciacijo pri izdelku, ki je odločilna za uspešno prodajo in plasiranje nove blagovne znamke. O orodjih, pasteh in svoji izkušnji z design managementom bo govoril avtor prispevka.
17.15 - 17.30 - Odmor za druženje
17.30 - 18.30

[DRIVE] Zaključni pogovor prvega dne: Kako premagati strah in se vrniti, ko trg zavrne izdelek?

Opis sklopa

O svojih največjih izkušnjah bodo govorili trije posamezniki, ki so izkusili že veliko (tržnih) neuspehov. Veliko svojih marketinških otrok so že pokopali, a so se vedno znova pobrali. Kaj narediti, ko trg zavrne tvoj izdelek, ko ti ne uspe doseči cilja? Kako se odzvati – pozabiti vse skupaj, se skriti ali …
 
Matej Feguš

Matej Feguš

Niko Klanšek

Niko Klanšek

Peter Prevc

Peter Prevc

Matej Feguš (Donar), Niko Klanšek (Flykly) in Peter Prevc (slovenski smučarski skakalec) bodo govorili o naukih, ki so jih potegnili iz svojih (marketinških) (ne)uspehov.
   
Pogovor z gosti vodi: Peter Frankl, Časnik Finance
18.30 - 20.30 - Druženje na terasi z Radiem 1 Radio 1     pivovarna_lasko_1
21.00 - Podelitev nagrade Marketinška odličnost leta (dvorana Evropa)
22.30 - Zabava - Samuel Lucas & Groove station (News Cafe)
Samuel Lucas1  

Sreda, 27. maja 2015

9.00 - 10.30

DRIVE: Postanimo start-up svojega podjetja ali kaj se marketing lahko nauči od start-upov?

Opis sklopa


JAKA LINDIČ (EKONOMSKA FAKULTETA)
Jaka Lindič

Jaka Lindič

Peter Baloh

Peter Baloh

Borut Jeglič

Borut Jeglič

Glavni govorec in moderator sekcije
PETER BALOH
Kako smo spoznali resnično težavo strank in pospešili prodajo – primer Microsoft Office 365 v Avstraliji
BORUT JEGLIČ
Orodja, ki nam omogočajo spoznati in se odzvati na dejanske težave strank

Jaka Lindič

Glavni govorec in moderator sekcije bo JAKA LINDIČ (EKONOMSKA FAKULTETA) Jaka Lindič
Če pomeni 15-odstotna letna rast prihodkov mokre sanje, kaj potem pomeni mesečna ali celo tedenska 15-odstotna rast? Pri start-upih so (zadnje) rasti pričakovane in zahtevane. Uspešni jih dosežejo tudi v nekajletni časovni perspektivi, ne le prvih nekaj mesecih. Kaj uspešni start-upi delajo drugače oziroma kaj je tisto, če sploh kaj, kar se marketing lahko od njih nauči? Spoznali bomo koncept »poslušaj in fanatično veruj«. Na primerih start-upov in z gosti bomo preverili tezo, da start-up ni ne velikost, ne staž, ne produkt, ampak miselnost, ki jo lahko privzame vsako podjetje v vsaki panogi. Tudi vaše. Spoznali bomo nekaj orodij in prijemov, ki nam lahko omogočijo biti ustvarjalec poslovnega razvoja podjetja. Videli bomo, kako posebno vlogo ima pri rasti posla marketinška funkcija – in kako jo mora marketing pravilno odigrati.

Peter Baloh

PETER BALOH Peter Baloh
Kako smo spoznali resnično težavo strank in pospešili prodajo – primer Microsoft Office 365 v Avstraliji
Peter Baloh iz podjetja Data#3 s 700 zaposlenimi in 600 milijoni evrov prodaje bo predstavil, kako so pomagali partnerjem Microsofta začeti bolje prodajati nov izdelek. Rešitev se je skrivala v razumevanju resničnih težav strank. Dokler se niso s preprostimi orodji postavili v »čevlje« strank, ni bilo napredka.

Borut Jeglič

BORUT JEGLIČ  borut_jeglic_210_1
Orodja, ki nam omogočajo spoznati in se odzvati na dejanske težave strank
Borut Jeglič, »lean & agile« podjetnik, vključen v številne start-up projekte (Foora, Xooltime …), bo predstavil dileme in orodja, ki nam pomagajo hitro, a dovolj zanesljivo pogledati v »notranjost« strank, bolje razumeti njihove težave in se nanje odzvati z najboljšimi rešitvami.
10.30 - 10.45 - Odmor za druženje
10.45 - 12.00

DRIVE. DO.: Jasni cilji, radikali preobrati in sodelovanje za večanje tržnega položaja

Opis sklopa

ZORAN BEDRAČ (LIDL SLOVENIJA)
Zoran Bedrač

Zoran Bedrač

Rok Gorjup

Rok Gorjup

Ranko Jelača

Ranko Jelača

Kako vrhunski kuharji spreminjajo percepcijo kupcev?
ROK GORJUP (SI.MOBIL)
Marketing lahko podžge tržni uspeh ali kje so priložnosti za boljši marketing – pogled prodaje
RANKO JELAČA (ATLANTIC GRUPA)
Radikalno razmišljanje marketingaša za rast v 2020 – pregled izkušenj več blagovnih znamk

Zoran Bedrač

ZORAN BEDRAČ (LIDL SLOVENIJA) Zoran Lidl 22
Kako vrhunski kuharji spreminjajo percepcijo kupcev?
Percepcija kupcev je za uspešnost trgovca izredno pomembna. Kako jo z različnimi aktivnostmi, predvsem pa z vključevanjem vrhunskih kuharjev Tomaža in Mateja, intenzivno spreminjajo v Lidlu Slovenija, kakšne cilje so si postavili in kako so se odločili, da jih bodo dosegli? Prispevek bo zanimiv primer učinkovite zasnove in dovršene izvedbe trženjskih in komunikacijskih aktivnosti. Ne nazadnje boste zvedeli, kakšno zvezo imajo race z marketingom.

Rok Gorjup

ROK GORJUP (SI.MOBIL) Rok Gorjup
Marketing lahko podžge tržni uspeh ali kje so priložnosti za boljši marketing – pogled prodaje
Izkušeni direktor prodaje, ki deluje v tehnološko in poslovno turbulentni panogi, kjer se tehnologija stalno spreminja in kjer prihodki od »starih« aktivnosti upadajo, bo z nami delil svoje videnje, kje so prednosti dobrega marketinga, kako lahko bolje sodeluje s prodajo in kje so priložnosti za marketing, da svojo vlogo še poveča. Zelo praktično, tudi skozi lastne dobre in manj dobre izkušnje z marketingom.

Ranko Jelača

RANKO JELAČA (ATLANTIC GRUPA) Ranko Jelača
Radikalno razmišljanje marketingaša za rast v 2020 – pregled izkušenj več blagovnih znamk
V prispevku bo Ranko Jelača, ki je uspešno vodil marketinške ekipe blagovnih znamk kot so Ursa, Bronhi, Kiki, Čokda, Bajadera,DonatMg, Cocta, Cedevita …, prikazal nekaj vprašanj, ki jih moramo danes v marketingu reševati, če želimo imeti boljše poslovne rezultate. Kaj narediti, če skozi obstoječe distribucijske kanale ne moremo računati na rast? Kaj narediti, če naš proizvod ne dosega več ciljne razlike v ceni? Kaj narediti, če so navade potrošnikov na različnih izvoznih trgih povsem različne? Kaj narediti, če kategorija (ali industrija) našega glavnega izdelka pada? Kako iskati priložnosti za rast?
12.00 - 12.45 - Odmor za kosilo
12.45 - 14.30 - Vzporedni sekciji

Sekcija 1: DEVELOP. DO.: S poslovno inovativnostjo in uporabo tehnologij do tržnega uspeha. Tudi z omejenimi viri.

Opis sklopa

JURE MEGLIČ (OBUTA NOGA)
Jure Meglič

Jure Meglič

Goran Sretenoski

Goran Sretenoski

Janez Jager

Janez Jager

Kako ob minimalnih finančnih sredstvih mala trgovina poveča svoj promet online in offline ter izboljša odnos s svojimi kupci
GORAN SRETENOSKI (CANON ADRIA)
Kako smo tehnologijo uporabili, da poznamo potrebo kupca, preden jo poznata sam in konkurenca
JANEZ JAGER (LIFE CLASS)
Od hotelirja do ponudnika hotelskega menedžmenta – širitev ponudbe v trženje znanja

Jure Meglič

JURE MEGLIČ (OBUTA NOGA) Jure Meglič
Kako ob minimalnih finančnih sredstvih mala trgovina poveča svoj promet online in offline ter izboljša odnos s svojimi kupci
Mala trgovina s čevlji na Celovški v Ljubljani, kjer ni razen ljudi iz okoliških blokov nobenih pešcev. Avtor nas bo popeljal skozi svoj proces uspešnega razvoja – od ideje za spletno trgovino do ukvarjanja z »lead generation« in konverzijami do večjega prometa tudi v fizični trgovini. Danes imajo večji obisk v trgovini, online prodaja je presegla pričakovanja, imajo stalen stik s svojimi strankami … Vse to ob zelo majhnem finančnem vložku.

Goran Sretenoski

GORAN SRETENOSKI (CANON ADRIA) Goran Sretenoski
Kako smo tehnologijo uporabili, da poznamo potrebo kupca, preden jo poznata sam in konkurenca
V prispevku bo prikazana preprosta uporaba tehnologije, ki omogoča zaznati težavo kupca, preden se je sam resnično zaveda in preden jo sploh lahko poudari konkurenca. To omogoča prilagoditev in pravočasnost ponudbe ter boljšo storitev za uporabnike. Pri rešitvi imajo koristi uporabniki, proizvajalec, trgovski partner, poprodaja …

Janez Jager

JANEZ JAGER (LIFE CLASS) Janez Jager
Od hotelirja do ponudnika hotelskega menedžmenta – širitev ponudbe v trženje znanja
Kljub zaostrenim finančnim razmeram jim je uspelo oblikovati nove vire prihodkov. Namesto zgolj upravljanja svojih hotelov so razvili dodatno »ponudbo« in zdaj lahko tržijo tudi svoje znanje. Praktičen primer, kako z iskanjem dodatnih virov prihodka ob omejenih virih lahko obogatiš poslovanje svojega podjetja.

Sekcija 2: DO: marketinške prakse B2B

Opis sklopa

ŽIGA ČEBULJ (PRISTOP): RAZISKAVA MIND WIDE OPEN
Žiga Čebulj

Žiga Čebulj

Matija Geržina

Matija Geržina

Primož Zupan

Primož Zupan

Žiga Vrhovec

Žiga Vrhovec

Marketinška praksa v slovenskem okolju B2B – ekskluzivno na SMK predstavljeni rezultati raziskave Mind Wide Open
MATIJA GERŽINA (ATECH)
Z inovativnostjo si odpiramo nova vrata in z blagovno znamko upravičujemo visoke cene
PRIMOŽ ZUPAN (HALCOM)
Kako nam funkcija idea manager pomaga pri razvoju in boljši prodaji – izkušnje
ŽIGA VRHOVEC (REX KRALJ)
Kako smo oživili blagovno znamko – primer stolov Rex Kralj

Žiga Čebulj

RAZISKAVA MIND WIDE OPEN Ziga Cebulj
Marketinška praksa v slovenskem okolju B2B – ekskluzivno na SMK predstavljeni rezultati raziskave Mind Wide Open
Na konferenci bodo prvič predstavljeni rezultati o marketinških praksah v podjetjih B2B. Spoznajte, kaj o praksah pravijo in kako ravnajo v drugih podjetjih. Primerjajte se s prakso slovenskih podjetij B2B. Predstavljeno bo, kako se lotevajo brendinga, kako se pozicionirajo, kateri so njihovi USP, kako jih določijo in izvajajo. Prikazani bodo glavni izzivi marketinga B2B v luči digitalne dobe in vse večje globalne konkurence. Kako poskušajo bolje razumeti kupce in kako se marketing vključuje v preostale procese in funkcije. Raziskavo Mind Wide Open izvaja Pristop v sodelovanju z Društvom za marketing Slovenije.

Matija Geržina

MATIJA GERŽINA (ATECH) Matija Geržina
Z inovativnostjo si odpiramo nova vrata in z blagovno znamko upravičujemo visoke cene
Še včeraj so bili eden od mnogih proizvajalcev elektronike, na trgu pa so tekmovali s poceni kitajskimi konkurenti. Danes so tržni vodja v svojem segmentu. Z inovativnimi rešitvami določajo nove smernice v panogi, dosegajo višje cene, po njih pa se zgledujejo tudi največji tekmeci. To jim je uspelo z zamenjavo osredotočenosti z izdelkov na kupce in njihove potrebe. Posvetili so se vprašanju, ki ga njihov izdelek rešuje, in našli nove, boljše rešitve. 25 držav. 25-odstotna rast. Kako so to dosegli in kakšni so njihovi nasveti za uspešen marketing B2B, bo predstavljeno v prispevku.

Primož Zupan

PRIMOŽ ZUPAN (HALCOM) Primož Zupan
Kako nam funkcija idea manager pomaga pri razvoju in boljši prodaji – izkušnje
V podjetju so uvedli funkcijo idea manager. Kako so se tega lotili, kako so razmejili odgovornosti do prodaje, kako poteka delo in kakšni so rezultati v praksi. O tem bo iz svojih izkušenj govoril prvi idea manager v Sloveniji.

Žiga Vrhovec

ŽIGA VRHOVEC (REX KRALJ) Žiga Vrhovec
Kako smo oživili blagovno znamko – primer stolov Rex Kralj
Za tržni uspeh so v podjetju naredili več sprememb. Spremenili so pozicioniranje na trgu: iz množičnega preprodajalca lesnih polizdelkov v proizvajalca high-end oblikovalskih izdelkov. Prevzeli so licenco umirajoče znamke Rex Kralj, na novo zastavili strategijo, se usmerili na nove partnerje in začeli osvajati svetovni trg. Kako so to naredili in kje je bil ključ za njihov uspeh, bo predstavljeno v prispevku.
14.30 - 15.15

Kick your ass! Do it!

Darko Đurić

Darko Đurič

Darko Đurič

Z eno roko proti toku
Darko Đurić se zgolj z eno roko bojuje za svoje sanje in cilje. Njegova zgodba je dokaz, da se s ciljem in vztrajnostjo lahko dosežejo nepredstavljivi uspehi. Vse je odvisno od nas. Vse je odvisno od tega, ali gremo v akcijo danes ali ne. Odločitev je naša.
Pogovor vodi: Peter Frankl, Časnik Finance
15.15 - konec konference

Kaj bo vsak naredil jutri?


KontaktImate morda kakšno vprašanje za nas?

Organizatorja:

Časnik Finance, d. o. o. | Društvo za marketing Slovenije

Organizacija konference:
Jasna Špende,
vodja projektov Poslovne akademije,
E: info@smk.si, jasna.spende@finance.si,
T: 01 30 91 470
GSM: 040 455 470
Sponzorstvo konference:
Špela Kržišnik Mesarić,
vodja trženja sponzorstev, Poslovna akademija,
E: spela.krzisnik@finance.si,
T: 01 30 91 434
Medijske aktivnosti:
Maja Krušič Šega,
predstavnica za medije,
E: press@smk.si,
GSM: 051 367 733
@ 2014 2014 Časnik Finance, d. o. o. Poslovna akademija Finance